O Stowarzyszeniu

Aktualnie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” zajmuje się:

  • opieką nad dziećmi z rodzin będących w potrzebie umożliwiając im przebywanie w DDPD i korzystanie z dożywiania w formie śniadania i II śniadania, 2 daniowych obiadów, podwieczorku i wsparcia żywnościowego rodzin;
  • wyposażeniem dzieci w podręczniki i, zeszyty i przybory szkolne;
  • pomaganiem w nauce;
  • organizowaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej  oraz profilaktyką z zagrożeń społecznych;
  • organizowaniem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci;
  • systematycznie remontujemy i modernizujemy użytkowany obiekt;
 
 
CrystalCode Studio