Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie
ARKA

Organizacja pożytku publicznego nr KRS 0000121257

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wsparcie
materialne, finansowe i organizacyjne.

Za przekazane pieniądze w ramach 1% wyremontowaliśmy łazienki, kuchnię oraz dach w naszym ośrodku kolonijnym . Udzieliliśmy również pomocy żywnościowej dla ponad 150 rodzin z Olsztyna i na terenie województwa. To wszystko dzięki Waszej pomocy
Szanowni Państwo
Naszym celem jest pomoc dzieciom będącym w potrzebie. Od 1993 r. prowadzimy Dom Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie obejmujący swoją opieką ponad 100 dzieci oraz rodzin rocznie. Do tej pory ponad 1500 dzieci spędziło z nami wakacje lub ferie zimowe. Pragnęlibyśmy otrzymane środki przeznaczyć na:

  • zapewnienie właściwego dożywienia dzieci (dwudaniowe obiady, kolacje, wsparcie żywnościowe rodzin – roczny koszt działalności wynosi ok. 300.000 zł)
  • wyposażanie dzieci w książki, zeszyty, i materiały szkolne
  • terapię psychologiczną i pedagogiczną oraz profilaktykę zagrożeń społecznych
  • wypoczynek letni i zimowy
  • zakup odzieży i obuwia dla najbardziej potrzebujących
  • prace remontowe i adaptacyjne obiektu oraz modernizację
  • prowadzenie niedawno otwartego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego ARKA
  • uruchomienie opieki przedszkolnej

 

PAŃSTWO też mogą razem z nami realizować te ważne zadania przekazując nam 1% swojego podatku dochodowego

Chronimy dzieci